+31 (0)6 466 16 505 info@ikingroei.nl

PRIVACY POLICY EN PROCEDURE BIJ KLACHTEN

Privacy verklaring

Voor de registratie van persoonsgegevens van cliënten die behandeld worden door LMC De Troch, Praktijk IkinGroei te Meijel.

Gedurende het verloop van uw behandeling, worden er medische en administratieve gegevens bij gehouden. Dit wordt gedaan in een hand geschreven patiëntendossier.
Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze wet bevat regels met betrekking tot:

  • het doel van registratie,
  • de aard van de gegevens die worden geregistreerd,
  • het beheer van de gegevens,
  • de personen die toegang hebben tot die gegevens en
  • het inzagerecht van u als patiënt.

Als u therapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is er het volgende reglement

REGLEMENT:

Het doel van het patiëntendossier is:

1. registratie van de geleverde zorg binnen de praktijk;
2. naslag voor de behandelend therapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
3. mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;
4. mogelijkheid om de gebo den zorg financieel af te handelen;

In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen:

1. personalia / identificatiegegevens
2. financiële en administratieve gegevens
3. (para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het dossier vastgelegd.

INZAGERECHT:

1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

1. De gegevens binnen het dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben doordat zij opgeborgen worden in een kast met slot dat met een code beveiligd is.
2. Behalve LMC De Troch, die u behandelt, hebben ook enkele andere personen toegang tot de gegevens. In een uitzonderlijk geval zou het bv. kunnen voorkomen dat een waarnemer toegang zou moeten krijgen tot de gegevens. Verder zijn er ook administratieve krachten die toegang hebben tot gegevens die op de nota staan. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN:

1. Gegevens van patiënten worden niet zonder u toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
2. Indien gewenst, zal de therapeut uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw therapeut indien dit noodzakelijk is voor UW behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor uw zich bij ons heeft gemeld. Dit alleen in overleg met u.

PATIËNTTEVREDENHEID:

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk.
Bij het bespreken van het behandelplan, bepalen we ook na hoeveel behandelingen we opnieuw evalueren. Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn.

BEWAARTERMIJN:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 20 jaar als hiervoor beschreven bewaard.

KLACHTEN:

WKKGG Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg.
Klachtenprocedure
Natuurlijk doe ik er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, of u bent ontevreden over de manier waarop ik met u bent omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Spreek me aan en laat het me weten. Ik zal er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en waar mogelijk op te lossen of te verhelpen.

Daarnaast ben ik, als praktijk, aangesloten bij de klachtenprocedure van het SCAG. U leest er meer over in de folder:

https://www.scag.nl/media/1085/cli%C3%ABntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf

BEHEER:

Ikzelf, LMC DeTroch, praktijkhoudster van IkinGroei te Meijel ben verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het verwerken van de gegevens bij behandeling.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te adviseren en informeren over een product of dienst, zodat wij die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IkinGroei of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IkinGroei of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

INFORMATIE AANVRAGEN EN DOWNLOADS:

Wanneer u informatie aanvraagt of download slaan wij uw gegevens op in ons CRM-systeem en gaan wij er vanuit dat u ons expliciet toestemming geeft om u te mogen mailen. Op deze manier kunnen wij u op de juiste wijze informeren over onze producten en diensten, zodat u wel geïnformeerd en weloverwogen een keuze kunt maken.

COOKIES:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IkinGroei of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Welke cookies gebruikt IkinGroei:

Analytische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bekijk Google Privacy Statement.

Social media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te delen via de sociale netwerken LinkedIn en Facebook Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina's gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.
Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. IkinGroei heeft hier geen invloed op.
Bekijk LinkedIn Privacy Statement

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhoudster aangebracht. Wijzigingen in dit reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

INWERKINGTREDING:

Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden.