+31 (0)6 466 16 505 info@ikingroei.nl

PRIJZE N

Particulieren tarieven

Een individuele sessie duurt 75 minuten en kost € 85,-. Deze valt geheel of gedeeltelijk onder de vergoedingen van de zorgverzekering. U kan pinnen in de praktijk.

Zakelijke tarieven

Per uur, € 130,- excl. BTW

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De behandelingen door therapeuten die bij de SBLP zijn geregistreerd worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende polis. Niet alle zorgverzekeraars geven deze vergoeding, en ook is de hoogte van deze vergoeding niet gelijk. Vaak is dit afhankelijk van de soort aanvullende polis van de verzekerde.

Voor alle zorgverzekeraars geldt dat vergoeding alleen mogelijk is voor individuele therapeutische sessies. Andere behandelingen of activiteiten die door een therapeut worden aangeboden, zoals coaching, relatiebegeleiding en cursussen of workshops, vallen niet onder de vergoedingen.

Beroepsverenigingen

  • Erkend als therapeut bij de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP).
  • Erkend als therapeut bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
  • Erkend als therapeut bij de CAM Coöperatie.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de individuele therapiesessies geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende pakketten. De lijst van zorgverzekeringen die een deel van de kosten vergoeden is hier te downloaden . Soms kan ook een vergoeding worden verkregen door zorgverzekeraars die niet op de lijst voorkomen. Een verzoek hiertoe kunt u bij de verzekering indienen met dit formulier.

De vergoeding is uiteraard afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten aanvullende verzekering. Kijk in elk geval uw polis erop na.